คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์

หมวดหมู่ ปรัชญา จิตวิทยา
Serial Code 007354
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ฟิลิป คาร์เตอร์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 227 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณนึกถึงบุคลิกภาพของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพกว่า 22 หัวข้อ เพื่อวัดอีคิวของผู้ทำการทดสอบ มีการประเมินผล วิเคราะห์ผลการทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ทดสอบจะทราบได้ทันทีว่าตนเองเป็นคนมีอีคิวในระดับใด ต้องปรับปรุงตัวเองด้านใดบ้าง ทำให้คุณรู้จักตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
ประเทศของภาษาต้น -
ISBN 9786115150267
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 153.94 ค335ค 2552