ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ ๙

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 010330
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ ๙
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง โรม บุนนาค
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สยามบันทึก; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 271 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอเรื่องราวของทศพิธราชธรรมในการปกครองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั- วรัชกาลที่ 9 โดยยกเอาหลักธรรมทั้ง 10 ข้อ ในทศพิธราชธรรม มาเปรียบให้เห็นเรื่องราวในพระราชประวัติการปกครองแผ่นดินของในหลวง ว่าพระองค์ทรงมีหลักธรรม 10 ประการอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพในหลวงที่หาชมยาก
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786167180229
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 923.1593 ร941ท 2553