แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 012653
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา; นนทบุรี
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 324 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป เป็นเอกสารสำคัญชั้นต้นที่จะช่วยต่อยอดความเข้าใจสภาพของประเทศไทย ณ ขณะนั้น ระหว่างการปฏิวัติการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยการนำของคณธราษฎร เมื่อ 24 มิ.ย. 2475 ถือเป็นการยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ใช้ปกครองประเทศมายาวนาน
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786167146959
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 959.377 ถ852 2560