พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความยั่งยืน

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 011036
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความยั่งยืน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 331 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - พลังงานและความต้องการพลังงาน - ระบบพลังงานและความยั่งยืน - นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9740331211
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 333.79 พ236พ 2556