ประวัติศาสตร์เกาหลี : ตั้งแต่ปลายคริสตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์วรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 011031
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์เกาหลี : ตั้งแต่ปลายคริสตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์วรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พิพาดา ยังเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 294 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - สังคมเกาหลียุคโบราณ - สังคมเกาหลียุคใหม่ - ผู้ปกครองและกษัตริย์ในอาณาจักรต่างๆ
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9740331114
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 951.9 พ699ป 2556