สำนวนสุภาษิตอาเซียน

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 011017
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สำนวนสุภาษิตอาเซียน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด มุมอาเซียน
บรรณาลักษณ์ 327 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รวมสุภาษิตของประเทศต่างๆ ในอาเซียน พร้อมความหมาย อาทิ - กลองโนรากลองหนัง ดังกว่ากลองวัด (ไทย) - ไม่กินผักก็ไม่มีอาหารในท้อง ไม่เอาพี่เอาน้องเสียชาติพันธุ์ (ลาว) - คิดถึงป้ามากกว่าแม่ (เมียนมาร์) - สุนัขเห่าภูเขาไม่ถล่มแน่นอน (มาเลเซียและบรูไน) ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 6160010565
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 398.9 ฝ211ส 2557