ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 006217
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เดือน บุนนาค
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ สายธาร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 308 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - ท่านปรีดี ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก - ท่านปรีดี เสนอคำชี้แจงเค้าโครงการเศรษฐกิจ ข้อระลึกในการอ่านคำชี้แจงนี้ - เค้าร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร - เค้าร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบการเศรษฐกิจ - การประชุมกรรมานุการพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ - พระบรมราชวินิจฉัยของพระปกเกล้าฯ - ได้อะไรจากเค้าโครงการและพระบรมราชวินิจฉัย - ทำไมจึงต้องวางโครงการเศรษฐกิจ - โซเชียลลิสม์และรัฐ
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 6117056087
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 330.9593 ด931ท 2552