การปกครองท้องถิ่นแห่งราชอาณาจักรสเปน : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 3

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013347
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การปกครองท้องถิ่นแห่งราชอาณาจักรสเปน : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 3
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง อนันต์ คงเครือพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง
บรรณาลักษณ์ 74 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของราชอาณาจักรสเปน - วิวัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน - การปกครองท้องถิ่นของประเทศสเปน
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786164881396
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.02 อ165ก 2563