วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไทย : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 2

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013346
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไทย : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 2
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง
บรรณาลักษณ์ 120 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ - แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐสภา - กำเนิดวุฒิสภาในปี พ.ศ.2489 - วุฒิสภาก่อนปี 2560 - วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786164881389
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.02 ศ541ว 2563