ระบบการเลือกตั้งแบบผสม : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 1

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013345
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ระบบการเลือกตั้งแบบผสม : เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ลำดับที่ 1
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง
บรรณาลักษณ์ 68 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ - คำนิยามระบบการเลือกตั้งแบบผสม - ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม : เยอรมนี - ระบบการเลือกตั้งแบบผสมคู่ขนาน : ญี่ปุ่น - ระบบการเลือกตั้งแบบผสมคู่ขนาน : ไทย (รัฐธรรมนูญ 2540) - ระบบการเลือกตั้งแบบผสมคู่ขนาน : ไทย (รัฐธรรมนูญ 2550) - ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม : บาร์เดน เวิร์ทเทมเบิร์ก เยอรมนี - ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม : ไทย (รัฐธรรมนูญ 2560)
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786164881358
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.02 พ265ร 2563