ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมวดหมู่ อ้างอิง
Serial Code 013329
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 184 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - อธิบายเรื่องการตรวจสอบชำระ - วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 2 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 5 - เรื่อง บรมราชาภิเษก
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786162834585
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ อ 390.22 ก528ป 2562