พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

หมวดหมู่ อ้างอิง
Serial Code 013328
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 256 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งแรก - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งหลัง - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 978616283462
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ อ 390.22 ก528พ 2562