โครงการหลวง : การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงบนยอดดอย 365 วัน

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 008132
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ โครงการหลวง : การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงบนยอดดอย 365 วัน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ชูสิทธิ์ ชูชาติ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่; เชียงใหม่
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 192 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิจัย ศึกษาพันธกิจของโครงการหลวง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ อาทิ - สถานีเกษตรอ่างขาง - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9789747739819
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 915.9304 ช691ค 2553