จาก 14 ถึง 6 ตุลา

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 005355
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จาก 14 ถึง 6 ตุลา
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 398 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป วิเคราะห์เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9748630587
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.9593 จ291 2544