บันทึกจับผ้า : เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง

หมวดหมู่ เทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ
Serial Code 010737
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ บันทึกจับผ้า : เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ปิยะพร กัญชนะ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด มุมอาเซียน
บรรณาลักษณ์ 160 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป เรื่องราวหลากหลายแง่มุมของ "ผ้า" ความสำคัญของผืนผ้าที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าทอของคนลุ่มน้ำโขง และวัฒนธรรมที่มีชีวิตของผ้าไทย ที่ใส่ให้ทันสมัยได้ทุกวันทุกวัย
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 6160011456
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 677.39 ป622บ 2557