วาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 011440
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ วาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ มติชน; กรุงเทพฯ.
ชื่อชุด ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
บรรณาลักษณ์ 372 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป คัดสรรข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจของบุคคลสำคัญในอดีต มาเล่าขยาย ให้เห็นภาพบางแง่มุมของประวัติศาสตร์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9789740214045
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 929.7 ศ336ว 2558