สุริยวรรมัน

หมวดหมู่ วรรณกรรม บทประพันธ์
Serial Code 006767
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สุริยวรรมัน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ทมยันตี
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 10
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 2 เล่มจบ.
ข้อความโดยสังเขป เป็นโบราณคดีนิยาย เรื่องราวของกษัตริย์นาม พิษณุหริเกศวร หรือองค์สุริยวรรมันที่ 2 ผู้สร้าง อังกอร์-นครวัด เพื่อนางอันเป็นที่รัก นามชลันธรี
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9744462310
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 895.913 ท121ส 2551