ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 010988
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ ; ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ, แปล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 180 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ทำความรู้จักธรรมเนียมญี่ปุ่น ตลอดจนพื้นฐานวิธีคิด การดำเนินชีวิตตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ประเทศของภาษาต้น ญี่ปุ่น
ISBN 9789744435767
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 390.0952 ท373ส 2557